Over het dorp Moerdijk

Welkom in Moerdijk! Moerdijk is een van de 11 dorpen uit de gemeente Moerdijk. 1150 inwoners zorgen samen voor een levendig dorp met een warm, saamhorig karakter. De toekomst van het dorp is lang onderbelicht gebleven door discussies over het nabijgelegen Zeehaven- en Industrieterrein. In 2013 werd uit een enquête duidelijk dat een groot deel van de inwoners graag in het dorp woont, maar weinig vertrouwen had in de toekomst. Met een flink pakket aan leefbaarheidsmaatregelen, waaronder de Moerdijkregeling, werken gemeente Moerdijk, Provincie Noord-Brabant en Havenschap Moerdijk samen met de inwoners aan herstel van dat vertrouwen. Werkzaamheden zijn in volle gang en hernieuwde glans tekent zich af in enthousiasme en initiatieven. Wij geloven in het dorp Moerdijk, een dorp waar het prettig wonen is. Nu en in de toekomst, voor huidige én toekomstige inwoners.

Agenda

Damesgymnastiek

Terugkerend evenement (Alles)

201919 10:30

Elke dinsdag in de gymzaal.

Biljarten

Terugkerend evenement (Alles)

201919 13:30

Elke dinsdag in de Ankerkuil.

Handwerkcafé

Terugkerend evenement (Alles)

201919 14:00

U bent tijdens het handwerkcafé ook altijd welkom voor een gezellig kopje koffie. Locatie 't Pluspunt/de Ankerkuil.