Bijeenkomst: Bomen planten rondom de Appelzak

Havenbedrijf Moerdijk gaat binnenkort aan de slag met het herplanten van bomen in het gebied ten zuiden van de Appelzak. Maar welke bomen worden dat? En op welke plaats komen ze? Ideeën en suggesties zijn welkom! Daarom organiseert het havenbedrijf op woensdag 2 juli een inloopbijeenkomst in de Ankerkuil, van 19.00 uur tot 21.00 uur.

Tijdens deze bijeenkomst is er ook gelegenheid om eventuele andere wensen te bespreken, bijvoorbeeld een picknickbank of een insectenhotel.

Waarom nieuwe bomen?

De nieuwe bomen worden geplant omdat het havenbedrijf bij voorbereidende werkzaamheden voor het Logistiek Park Moerdijk een aantal bomen heeft moeten verwijderen. Uiterlijk in het voorjaar van 2020 worden daarom nieuwe bomen geplant. Waar dat precies gaat gebeuren en welke boomsoorten gaat in overleg met de inwoners van Moerdijk. Zo moet het gebied zoveel mogelijk naar ieders wens worden ingericht en de functie van groene buffer worden versterkt.

Ontwikkeling LPM

Op het moment dat er groen licht komt voor de ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk (LPM) is het havenbedrijf verplicht nog extra compenserende maatregelen te nemen in het gebied. Er is nog geen duidelijkheid over het LPM, maar het havenbedrijf wil bij het herplanten alvast rekening houden met die mogelijke compenserende maatregelen. Tijdens de bijeenkomst wordt daar meer over verteld.

Erbij zijn?

Meld je dan vooraf aan per email: s.wedage@portofmoerdijk.nl. Of telefonisch: 0168 388888. Hier kun je ook je idee of suggestie doorgeven, wanneer je niet bij de inloopbijeenkomst kunt zijn.