Voor alle kernen in de gemeente Moerdijk is een gebiedsplan gemaakt. Een gebiedsplan is de agenda voor het dorp voor de komende jaren als het gaat om het verbeteren van leefbaarheid.

Dit plan wordt opgesteld in coproductie met gemeente, woningcorporaties, politie, zorginstellingen en vooral inwoners. Ook in het dorp Moerdijk is een gebiedsplan gemaakt.

Dorpstafel
De dorpstafel bestaat uit de inwoners van dorp Moerdijk, vertegenwoordigers van gemeente Moerdijk en vertegenwoordigers van de maatschappelijke partners. De leden van de dorpstafel hebben o.a. het gebiedsplan gemaakt en bewaken de voortgang van de uitgewerkte plannen. De dorpstafel komt ongeveer vier keer per jaar bij elkaar.

In de dorpstafel zijn verschillende werkgroepen actief. Zij zich bezig met de volgende onderwerpen:

  • Verkoop, PR & Imago
  • Ontwikkeling ‘gebied RK-kerk’ (dorpshart)
  • Fietspad Moerdijk-Zevenbergen
  • Dorpshaven
  • Aanpak openbare ruimte en verkeershinder
  • Basisschool de Klaverhoek

Ook is er aandacht voor onderwerpen die op dat moment de aandacht vragen. Per onderwerp wordt gekeken naar de impact voor het dorp en een plan van aanpak gemaakt.

Wilt u meedenken over en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het dorp? U bent van harte welkom om mee te doen! Meldt u zelf aan om mee te doen aan de dorpstafels via havenstrategie@moerdijk.nl.