Wonen met de zekerheid dat je je huis altijd verkocht krijgt? Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Niet voor de inwoners van het dorp Moerdijk, want dankzij de Moerdijkregeling kunnen zij hun woning altijd weer verkopen aan de gemeente met een verkoopgarantie van 95% van de taxatiewaarde. Zowel huidige als toekomstige inwoners van het dorp Moerdijk kunnen profiteren van de garantieregeling. Nergens anders krijgen huizenbezitters een zekerheid als deze. De Moerdijkregeling is één van de maatregelen om het dorp weer nieuwe glans te geven en is vooral een vangnet voor woningen die op de gewone woningmarkt niet worden verkocht. De Moerdijkregeling geeft zekerheid over de verkoopbaarheid van woningen in het dorp Moerdijk. Een woning uit de regeling is dus een woning met verkoopgarantie!

De gemeente Moerdijk heeft de inhoud en procedure van de Moerdijkregeling op 17 november 2014 toegelicht aan de inwoners van het dorp. Bekijk hier de folder, presentatie en de toelichting op de Moerdijkregeling. De Moerdijkregeling is juridisch vastgelegd als beleidsregel. Je vindt de beleidsregel ‘de Moerdijkregeling’ hier: Beleidsregel de Moerdijkregeling