Heeft u een koopwoning in het dorp Moerdijk en u wilt uw woning verkopen aan de gemeente? Dan kunt u dit kenbaar maken door het aanmeldformulier.pdf ingevuld in te sturen. Voorwaarde is dat uw woning getaxeerd is voor de Moerdijkregeling en dat u een gevalideerd taxatierapport in bezit heeft.

De gemeente Moerdijk koopt ieder jaar maximaal 25 woningen aan. Voor de eerste lichting van 2018 is de inschrijfdatum verstreken. Voor de tweede lichting kunt u zich aanmelden tot 1 juli 2018. Let op: heeft u zich aangemeld en trekt u zich terug, dan geldt een wachttijd van 5 jaar voordat u uw woning weer kunt aanmelden voor de Moerdijkregeling. Hiermee voorkomen we overhaaste inschrijvingen en een onnodige wachtlijst. Heeft u het koopcontract getekend, dan is dat uiteraard bindend.

Zelf verkopen
U bent niet verplicht om uw woning aan de gemeente aan te bieden. U mag uw woning uiteraard ook zelf verkopen via de particuliere woningmarkt. Ook als u eerst probeert uw woning zelf te verkopen, houdt u het recht om later alsnog gebruik te maken van de Moerdijkregeling. Als u uw woning zelf verkoopt, geldt ook de garantieregeling voor de koper van uw woning.

Makelaarskosten
Als u uw woning aan de gemeente verkoopt, wordt er een vast bedrag voor zogenaamde makelaarscourtage gerekend. Voor woningen met een taxatiewaarde (1-1-2013) tot €300.000,- geldt een courtage van €766,275. Voor woningen met een taxatiewaarde (1-1-2013) vanaf €300.000,- geldt een courtage van €1.174,955.

Moerdijkregeling geldt ook voor nieuwe inwoners
Als de woning getaxeerd is volgens de geldende criteria van de Moerdijkregeling, wordt de verkoopgarantie aan de nieuwe koper doorgegeven. Als u drie jaar in uw pas gekochte huis in dorp Moerdijk heeft gewoond, dan kunt u uw huis aan de gemeente aanbieden voor de Moerdijkregeling.