Heeft u een koopwoning in het dorp Moerdijk en u wilt uw woning verkopen aan de gemeente? Dan kunt u dit kenbaar maken door het aanmeldformulier.pdf ingevuld in te sturen. Voorwaarde is dat uw woning getaxeerd is voor de Moerdijkregeling en dat u een gevalideerd taxatierapport in bezit heeft.

De gemeente Moerdijk koopt ieder jaar maximaal 25 woningen aan. Voor de eerste en tweede lichting van 2018 is de inschrijfdatum verstreken. Let op: heeft u zich aangemeld en trekt u zich terug, dan geldt een wachttijd van 5 jaar voordat u uw woning weer kunt aanmelden voor de Moerdijkregeling. Hiermee voorkomen we overhaaste inschrijvingen en een onnodige wachtlijst. Heeft u het koopcontract getekend, dan is dat uiteraard bindend.

Zelf verkopen
U bent niet verplicht om uw woning aan de gemeente aan te bieden. U mag uw woning uiteraard ook zelf verkopen via de particuliere woningmarkt. Ook als u eerst probeert uw woning zelf te verkopen, houdt u het recht om later alsnog gebruik te maken van de Moerdijkregeling. Als u uw woning zelf verkoopt, geldt ook de garantieregeling voor de koper van uw woning.

Makelaarskosten
Als u uw woning aan de gemeente verkoopt, wordt er een vast bedrag voor zogenaamde makelaarscourtage gerekend. Voor woningen met een taxatiewaarde (1-1-2013) tot €300.000,- geldt een courtage van €766,275. Voor woningen met een taxatiewaarde (1-1-2013) vanaf €300.000,- geldt een courtage van €1.174,955.

Moerdijkregeling geldt ook voor nieuwe inwoners
Als de woning getaxeerd is volgens de geldende criteria van de Moerdijkregeling, wordt de verkoopgarantie aan de nieuwe koper doorgegeven. Als u drie jaar in uw pas gekochte huis in dorp Moerdijk heeft gewoond, dan kunt u uw huis aan de gemeente aanbieden voor de Moerdijkregeling.