De gemeente koopt in principe maximaal 25 huizen per kalenderjaar aan. Zo wordt voorkomen dat er te veel huizen tegelijkertijd leeg staan en blijft het verkopen van de lege huizen te doen. 25 is het aantal huizen dat gemiddeld te koop staat in dorpen die (ongeveer) even groot zijn als het dorp Moerdijk. Daarbij is één uitzondering gemaakt: in noodsituaties (medische reden of overlijdensituatie) kan het zijn dat de gemeente een woning extra koopt. Deze woning telt dan niet mee in de 25.

Overstijgt het aantal aanmeldingen de 25, dan volgt er een loting. Ben je niet ingeloot, dan kom je automatisch op de wachtlijst, op volgorde van loting. Voor deelname aan de Moerdijkregeling in het jaar 2015 en 2016 waren er meer aanmeldingen dan 25. In 2017 en 2018 waren er aanzienlijk minder aanmeldingen.Via een notariële loting is bepaald welke woningen een plaats op de wachtlijst krijgen.

Woningen met voorrang
Een onderdeel van de Moerdijkregeling is de mogelijkheid om woningen ‘met voorrang’ gebruik te kunnen laten maken van de regeling. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de woning ook getaxeerd zijn volgens de uitgangspunten van de Moerdijkregeling.

Hardheidsclausule
Woningeigenaren die door ziekte of door overlijden van hun partner snel moeten verhuizen, kunnen een beroep doen op de hardheidsclausule. Dit geldt ook voor degenen van wie hun huis al vóór 1 januari 2014 aantoonbaar in de openbare verkoop stond. Hierbij geldt dat je kunt aantonen dat je inderdaad behoort tot de categorie ‘woningen met voorrang’.

De gemeente koopt in principe maximaal 25 huizen per kalenderjaar. In noodsituaties zoals genoemd, kan het zijn dat de gemeente een woning extra koopt. Deze woning telt dan niet mee in de 25.

Bekijk hier het totaaloverzicht van de woningen vanaf de start van de Moerdijkregeling tot nu.