Nieuwe invulling speelplaatsen

Natuurlijk is er al de prachtige speelplek in het nieuwe dorpshart. Maar er wordt op dit moment hard gewerkt aan nog drie speelplaatsen in het dorp voor kinderen tot 6 à 8 jaar. Hoe staat het ervoor?

Invulling speelplaatsen

Tijdens de inspraakavonden in mei 2018 en februari 2019 hebben we nagedacht over de locaties van de speelplekken, voor welke leeftijden ze moeten zijn en verdere randvoorwaarden en wensen. Op basis hiervan wordt de bestaande speelplek aan de Koning Haakonstraat opgeknapt. En bij de Visserstraat en het Schapenpad komen nieuwe speelplekken. Uiterlijk eind februari 2020 moeten ze allemaal klaar zijn. De bestaande speelplek aan de Grintweg wordt opgeheven.

Het opknappen van de speelplekken is onderdeel van het Speelruimteplan 2017-2027 van gemeente Moerdijk. Details over de ontwerpen en het traject vind je op www.moerdijk.nl/vernieuwing-speelplek