Hoe gaan wij om met jouw privacy?

De website dorpmoerdijk.nl is een initiatief van Gemeente Moerdijk, Provincie Noord-Brabant en Port of Moerdijk ter promotie van dorp Moerdijk en ter informatie over de Moerdijkregeling en het Gebiedsplan voor het dorp. De website is in beheer van Gemeente Moerdijk. Zij verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken. In deze verklaring lees je hoe de gemeente Moerdijk de privacy in acht neemt.

De Gemeente Moerdijk gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dat betekent bijvoorbeeld dat we nooit zomaar gegevens aan anderen geven, behalve als dat nodig is om de door jou gevraagde dienst uit te voeren. Of wanneer het volgens de wet verplicht is. We gebruiken de gegevens die jij verstrekt alleen maar voor het product dat of de dienst die jij nodig heeft.

Waarom hebben wij jouw gegevens nodig?

In de meeste gevallen worden persoonsgegevens verwerkt ter uitvoering van een wettelijke of publieke taak. Wanneer je jezelf bij de gemeente meldt voor informatie of ondersteuning, hebben wij jouw gegevens nodig om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij willen je daarbij zoveel mogelijk betrekken en je duidelijk informeren. We zullen niet meer gegevens vragen dan nodig. Jouw gegevens worden zorgvuldig bewaard en enkel gebruikt voor de doeleinden die met jou zijn besproken of wettelijk zijn toegestaan.

Herkomst van de gegevens

Meestal geef jij zelf jouw gegevens aan ons, omdat wij deze nodig hebben om je te kunnen helpen. Daarnaast mogen wij volgens de wet een aantal systemen raadplegen, zoals de Basisregistratie Personen. Als wij gegevens over jouw gezondheid nodig hebben om je verder te kunnen helpen, dan bespreken we dit met jou. Voor het opvragen van medische gegevens van behandelaars hebben we een getekende verklaring van jou nodig.

Het delen van jouw gegevens

Het delen van persoonsgegevens met derden doen wij alleen wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn of wanneer je toestemming heeft gegeven. Als er meerdere instanties betrokken zijn om jou te kunnen helpen hebben wij jouw toestemming nodig om informatie te delen. Wij bespreken met jou welke informatie wij met wie zouden willen delen, zodat je zelf kunt beslissen of je daarvoor toestemming geeft.

Het kan zijn dat we gegevens delen met anderen zonder dat jij dat weet. Bijvoorbeeld bij meldingen over huiselijk geweld, kindermishandeling of bij verdenking van fraude. Het belang van veiligheid of opsporing weegt dan zwaarder.

Rechten betrokkenen (AVG)

Volgens de wet (AVG) heb jij als betrokkene een aantal rechten ten opzichte van de Gemeente Moerdijk, namelijk:

  • Inzagerecht: Je hebt de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, jouw gegevens worden verwerkt.
  • Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kun je een verzoek indienen bij de gemeente om dat te corrigeren.
  • Recht van beperking: Je heeft het recht om aan de gemeente te vragen jouw persoonsgegevens niet verder te gebruiken, maar niet te wissen.
  • Recht om verwijdering van gegevens: In gevallen waarin je toestemming hebt gegeven om gegevens te verwerken, heb je het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.
  • Recht op bezwaar: Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. De gemeente zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.
  • Recht op overdraagbaarheid: Je kunt de gemeente vragen om gegevens zo aan te bieden dat een andere derde partij deze ook kan gebruiken.

Wil je gebruikmaken van een van deze rechten, dan kun je een verzoek indienen bij het loket persoonsgegevens. Voor het indienen van een verzoek moet je inloggen met DigiD. Zo kunnen we vaststellen dat de juiste persoon het verzoek indient. Dien een verzoek in.

Kosten

Het is gratis om een verzoek in te dienen in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Alleen als om meer kopieën gevraagd wordt, kan de gemeente je om een redelijke vergoeding vragen.

Hoe lang duurt het?

Je krijgt in principe binnen één maand antwoord. Dat antwoord kan maximaal met twee maanden worden uitgesteld.

Heb je vragen over jouw privacy?

De gemeente Moerdijk heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst. Deze functionaris ziet toe op de naleving van de Algemene verordening Gegevensbescherming.

Voor vragen over privacy kun je terecht bij genoemde functionaris. Deze is bereikbaar via info@Moerdijk.nl of 0168 373 600 of 14 0168.
Ook kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens telefonisch bereikbaar via 088 1805 250