Project informatie

Werkgroep

Eén van de onderdelen uit het gebiedsplan dorp Moerdijk, is de ontwikkeling van de dorpshaven. De aanwezigheid van de haven in het dorp is één van de dingen die het dorp Moerdijk onderscheidend maakt ten opzichte van andere kernen. Het havengebied biedt kansen. Het havengebied moet een aantrekkelijke plek (uitloopgebied) zijn voor de inwoners van het dorp om te kunnen verblijven. En het havengebied moet het imago van het dorp als aantrekkelijk dorp om te wonen verder versterken.

Schelpenpad en schapenpad

Het gebied van en rond de haven moet als verblijfsgebied een grotere waarde krijgen voor de inwoners. Ook is er de wens om de haven steviger te koppelen met natuurgebied de Appelzak en met het dorp. In 2015 zijn hiervoor de eerste stappen gezet. Zo is er een schelpenpad van de haven naar de Appelzak aangelegd, met bankjes en verlichting. Er zijn plantenbakken geplaatst om het gebied wat op te fleuren, er zijn bomen geplant en de groenstrook is opgeknapt. Verder is in 2016 het ‘schapenpad’ aangelegd en opgeleverd, een pad vanuit de Julianastraat naar natuurgebied de Appelzak.

Stand van zaken

Eerder vertelden we dat we doorgaan met het ontwerpproces van de plannen rondom de dorpshaven, ook al is er nog geen zicht op de komst van het LPM. Dit doen we, zodat we bij een positieve uitspraak van de Raad van State snel kunnen doorpakken. Achter de schermen is daarom samen met Arcadis de afgelopen periode gewerkt aan dit ontwerp. Op maandag 8 oktober jl. werd de uitwerking van het ontwerp aan de werkgroep, omwonenden van de haven en andere belanghebbenden gepresenteerd. In dit ontwerp zijn nog een paar aanpassingen gedaan in verhouding tot het eerdere ontwerp dat met Maters & De Koning tot stand was gebracht. Deze wijzigingen houden nog meer rekening met de belangen van de verschillende partijen ter plekke. Tijdens het tonen van de tekeningen hadden de aanwezigen nog wel wat vragen. Deze vragen werden echter beantwoord met het tonen van het 3D model dat Arcadis had vervaardigd. Het ontwerp was toen echt goed zichtbaar en de stemming was positief. Het in 3D door het gebied gaan stelden aanwezigen in staat om op detailniveau opmerkingen te plaatsen en suggesties te doen.  Zoals het in elk ontwerpproces gaat; zo werken we van grof naar steeds fijner.

De werkgroep die zich bezighoudt met de ontwikkeling van de dorpshaven in Moerdijk bestaat uit de volgende inwoners: Arie Dudok, Bianca Pieterse, Cor van Nispen, Henk van Hout, Huub Koman, Jessica Broekmeulen, Jack Stoop, John Geleijns, Kris Klykens, Leendert den Herder, Mark Klok, Martin Vos, Meindert Bijleveld, Marcel Kanters, Paul Welschen, Willem van Dalen, Loes van Leest, Nel van Meel, Dick Straasheijm en Angela Scherrenberg.