Project informatie

Voortgang realisatie dorpshart

Regelmatig plaatsen we hier foto’s van de voortgang van de gedeeltelijke sloop van de RK-kerk. Check Facebook voor de update van de werkzaamheden.

..

Aanvang 2016

Bij de avonden over het gebiedsplan is door de deelnemers de wens uitgesproken om het gebied waar nu de RK-kerk staat in te richten als een centraal plein voor iedereen. Een gebied om elkaar te ontmoeten. Een dorpshart waarop verschillende functies worden ondergebracht. Onderdeel van dit project is ook om de Steenweg ter hoogte van dit nieuwe dorpshart verkeersveiliger te maken en een meer aangenaam ‘verblijfsklimaat’ te geven.

Doel

Het doel is om de kerk te slopen, de kerktoren te behouden en de vrijgekomen ruimte te benutten om een centraal ontmoetingsplein te maken in het dorp. Moerdijker Ronald Helmstrijd maakte hiervoor onderstaande globale schetsen, een uitwerking van de eerder getekende schetsen van Johan Beljaars.

Het terrein wordt ingericht als een centrale ontmoetingsplek. Het hart van het dorp. De eerste ideeën voor de inrichting: een speeltuin met pannakooi, een hardloopbaan waarop in de winter kan worden geschaatst en verschillende fitnesstoestellen. Landschaparchitectenbureau Poelmans Reesink heeft de opdracht gekregen de schetsen uit te werken tot een ontwerp voor het dorpshart. De beslissingsbevoegdheid over de financiering van dit project ligt bij de gemeenteraad.

Stand van zaken

Beelen Sloopwerken heeft in de zomerperiode succesvol de partiële sloop van de kerk afgerond. Verschillende mensen spreken al over ‘het Colosseum van Moerdijk’. Een drone van het bedrijf Skyvisie uit Klundert legde zeer fraaie plaatjes vast van het eindresultaat. Deze staan in het fotoboek bij voortgang.

Na de bouwvakantie zou de preserveerder, het in beton gespecialiseerde bedrijf Gebr. Van Kessel, ter plekke het nieuw gevormde betonskelet gaan bewerken zodat deze er weer voor jaren tegenaan kan. Ondanks de zeer nette werkwijze van Beelen, was het wel duidelijk dat dit een complexe sloopopgave was, waardoor er op bepaalde fronten dan ook net iets meer beschadigd is dan gepland. Dit betekent dat de preserveerder wat meer werk om handen heeft. In het kader van de werkvoorbereiding zit er daarom iets meer tijd in het beantwoorden van de vraag hoe deze beschadigde delen het beste kunnen worden aangepakt.

Ook is gebleken dat, omwille van de constructieve stabiliteit van het nieuwe geheel, het noodzakelijk is om op één plaats vlak achter de façade van de kerk, extra beton aan te brengen. Op een plaats overigens waar dat niet eerder heeft gezeten. Dat komt, omdat de kerk als totaalobject er niet meer is, en op het behouden gedeelte dan een andere krachtverdeling plaatsvindt. Deze aanvullende constructieve maatregelen worden op dit moment door een externe constructeur doorgerekend. Daarna beoordeelt de gemeentelijke constructeur dit en wordt het in het werk van de preserveerder meegenomen.

De aanbesteding van de aanleg van het dorpshart loopt voorspoedig door. We verwachten eind deze maand een partij te hebben die het stokje van de preserveerder gaat overnemen. Dat gebeurt als de preserveerder klaar is waarschijnlijk in de loop van oktober dan wel november.

De inwoners die aan deze werkgroep deelnemen, zijn: Pascal van Valen, Jan Eestermans, André van den Herik, Kees Scheenaard, Ronald Helmstrijd en Piet Jongbloed.