Project informatie

Voortgang realisatie dorpshart

Regelmatig plaatsen we hier foto’s van de voortgang van de gedeeltelijke sloop van de RK-kerk. Check Facebook voor de update van de werkzaamheden.

..

Aanvang 2016

Bij de avonden over het gebiedsplan is door de deelnemers de wens uitgesproken om het gebied waar nu de RK-kerk staat in te richten als een centraal plein voor iedereen. Een gebied om elkaar te ontmoeten. Een dorpshart waarop verschillende functies worden ondergebracht. Onderdeel van dit project is ook om de Steenweg ter hoogte van dit nieuwe dorpshart verkeersveiliger te maken en een meer aangenaam ‘verblijfsklimaat’ te geven.

Doel

Het doel is om de kerk te slopen, de kerktoren te behouden en de vrijgekomen ruimte te benutten om een centraal ontmoetingsplein te maken in het dorp. Moerdijker Ronald Helmstrijd maakte hiervoor onderstaande globale schetsen, een uitwerking van de eerder getekende schetsen van Johan Beljaars.

Het terrein wordt ingericht als een centrale ontmoetingsplek. Het hart van het dorp. De eerste ideeën voor de inrichting: een speeltuin met pannakooi, een hardloopbaan waarop in de winter kan worden geschaatst en verschillende fitnesstoestellen. Landschaparchitectenbureau Poelmans Reesink heeft de opdracht gekregen de schetsen uit te werken tot een ontwerp voor het dorpshart. De beslissingsbevoegdheid over de financiering van dit project ligt bij de gemeenteraad.

Stand van zaken

In het huidige ontwerp van het dorpshart was een speeltuin opgenomen. Het voorstel bleek echter niet geschikt voor minder valide kinderen. Drie inwoners: Jos Schalk, Jan Estermans en Bianca Lankhuizen zijn daarom een crowdfunding-actie gestart: Samen Sterk, Samen Spelen. Dankzij donaties van o.a. de Rotary, Shell en ATM en de opbrengst van een sponsorloop van de kinderen van IBS De Klaverhoek is er maar liefst € 24.500 ingezameld! Een prachtig voorbeeld van inwonerparticipatie, en hoe we samen iets geweldigs voor elkaar kunnen krijgen. De nieuwe speeltuin wordt in de loop van dit jaar officieel in gebruik genomen.

De inwoners die aan deze werkgroep deelnemen, zijn: Pascal van Valen, Jan Eestermans, André van den Herik, Kees Scheenaard, Ronald Helmstrijd en Piet Jongbloed.