Project informatie

Voortgang realisatie dorpshart

Regelmatig plaatsen we hier foto’s van de voortgang van de gedeeltelijke sloop van de RK-kerk. Check Facebook voor de update van de werkzaamheden.

..

Aanvang 2016

Bij de avonden over het gebiedsplan is door de deelnemers de wens uitgesproken om het gebied waar nu de RK-kerk staat in te richten als een centraal plein voor iedereen. Een gebied om elkaar te ontmoeten. Een dorpshart waarop verschillende functies worden ondergebracht. Onderdeel van dit project is ook om de Steenweg ter hoogte van dit nieuwe dorpshart verkeersveiliger te maken en een meer aangenaam ‘verblijfsklimaat’ te geven.

Doel

Het doel is om de kerk te slopen, de kerktoren te behouden en de vrijgekomen ruimte te benutten om een centraal ontmoetingsplein te maken in het dorp. Moerdijker Ronald Helmstrijd maakte hiervoor onderstaande globale schetsen, een uitwerking van de eerder getekende schetsen van Johan Beljaars.

Het terrein wordt ingericht als een centrale ontmoetingsplek. Het hart van het dorp. De eerste ideeën voor de inrichting: een speeltuin met pannakooi, een hardloopbaan waarop in de winter kan worden geschaatst en verschillende fitnesstoestellen. Landschaparchitectenbureau Poelmans Reesink heeft de opdracht gekregen de schetsen uit te werken tot een ontwerp voor het dorpshart. De beslissingsbevoegdheid over de financiering van dit project ligt bij de gemeenteraad.

Stand van zaken

Ondertussen is sloopbedrijf Beelen volop bezig met de gedeeltelijke sloop van de RK-kerk. Tijdens de dorpsavond op woensdag 20 juni is de sloop symbolisch gestart door de werkgroep, projectleider András Incze en wethouder Désirée Brummans. Ook toonden we een film over het totstandkomen van het toekomstige dorpshart. De film staat op de homepage.

Voor de inrichting van de speelzone in het dorpshart waren drie huisaannemers gevraagd om met een eigen invulling voor de inrichting te komen. Leerlingen van IBS de Klaverhoek mochten de ontwerpen in een echte minicompetitie beoordelen. De leerlingen reageerden enthousiast: ‘Wij willen wel vaker stemmen! Dit is de eerste in 11 jaar dat ik mocht stemmen op iets.’ De leerlingen kozen massaal voor het ontwerp van Boerplay. Reden: de aantrekkelijkheid van en de variatie in de speeltoestellen. Het ontwerp heeft mogelijkheden voor elke leeftijdsgroep en het heeft veel speeltoestellen.

De inwoners die aan deze werkgroep deelnemen, zijn: Pascal van Valen, Jan Eestermans, André van den Herik, Kees Scheenaard, Ronald Helmstrijd en Piet Jongbloed.