Project informatie

Aanvang 2016

Bij de avonden over het gebiedsplan is door de deelnemers de wens uitgesproken om het gebied waar nu de RK-kerk staat in te richten als een centraal plein voor iedereen. Een gebied om elkaar te ontmoeten. Een dorpshart waarop verschillende functies worden ondergebracht. Onderdeel van dit project is ook om de Steenweg ter hoogte van dit nieuwe dorpshart verkeersveiliger te maken en een meer aangenaam ‘verblijfsklimaat’ te geven.

Doel

Het doel is om de kerk te slopen, de kerktoren te behouden en de vrijgekomen ruimte te benutten om een centraal ontmoetingsplein te maken in het dorp. Moerdijker Ronald Helmstrijd maakte hiervoor onderstaande globale schetsen, een uitwerking van de eerder getekende schetsen van Johan Beljaars.

Het terrein wordt ingericht als een centrale ontmoetingsplek. Het hart van het dorp. De eerste ideeën voor de inrichting: een speeltuin met pannakooi, een hardloopbaan waarop in de winter kan worden geschaatst en verschillende fitnesstoestellen. Landschaparchitectenbureau Poelmans Reesink heeft de opdracht gekregen de schetsen uit te werken tot een ontwerp voor het dorpshart. De beslissingsbevoegdheid over de financiering van dit project ligt bij de gemeenteraad.

Stand van zaken

Om het dorpshart te realiseren moet eerst de kerk partieel gesloopt worden. De aanbesteding hiervoor is afgerond en de winnaar is het sloopbedrijf Beelen. Eerste stap is dat zij een sloopmelding indienen, waarvan de doorlooptijd zo’n 4 weken is. Hierna kunnen zij aan de slag met (een bescheiden) asbestsanering alsmede het inpandige stripwerk. Gelukkig is de ontheffing van de provincie binnen met betrekking tot het kunnen slopen in combinatie met de in de kerk aanwezige paarverblijfplaatsen voor vleermuizen! Dat wil zeggen dat vanaf 21 juni a.s. tot halverwege juli het grove sloopwerk kan plaatsvinden. Van half juli tot eind augustus kan de sloop worden afgerond en het betonskelet worden behandeld, zodat deze er voor jaren en jaren weer tegenaan zou moeten kunnen.

Voor de aanbesteding van de realisatie van het dorpshart wordt op dit moment door Poelmans-Reesink nog druk gewerkt aan het bestek hiervoor. De inrichting van de speelzone wordt uit het bestek gehaald. We hebben namelijk drie partijen die we ‘huisleverancier’ mogen noemen van speeltoestellen. Aan hen de uitdaging om in een mini-competitie met concrete inrichtingsvoorstellen te komen met alle bepaalde uitgangspunten. De kinderen van IBS de Klaverhoek krijgen een rol in het beoordelen van de ontwerpen. Zij zijn immers de gebruikers van de speeltoestellen en daarom is hun betrokkenheid is belangrijk.

De inwoners die aan deze werkgroep deelnemen, zijn: Pascal van Valen, Jan Eestermans, André van den Herik, Kees Scheenaard, Ronald Helmstrijd en Piet Jongbloed.