Project informatie

Voortgang realisatie dorpshart

Regelmatig plaatsen we hier foto’s van de voortgang van de gedeeltelijke sloop van de RK-kerk. Check Facebook voor de update van de werkzaamheden.

..

Aanvang 2016

Bij de avonden over het gebiedsplan is door de deelnemers de wens uitgesproken om het gebied waar nu de RK-kerk staat in te richten als een centraal plein voor iedereen. Een gebied om elkaar te ontmoeten. Een dorpshart waarop verschillende functies worden ondergebracht. Onderdeel van dit project is ook om de Steenweg ter hoogte van dit nieuwe dorpshart verkeersveiliger te maken en een meer aangenaam ‘verblijfsklimaat’ te geven.

Doel

Het doel is om de kerk te slopen, de kerktoren te behouden en de vrijgekomen ruimte te benutten om een centraal ontmoetingsplein te maken in het dorp. Moerdijker Ronald Helmstrijd maakte hiervoor onderstaande globale schetsen, een uitwerking van de eerder getekende schetsen van Johan Beljaars.

Het terrein wordt ingericht als een centrale ontmoetingsplek. Het hart van het dorp. De eerste ideeën voor de inrichting: een speeltuin met pannakooi, een hardloopbaan waarop in de winter kan worden geschaatst en verschillende fitnesstoestellen. Landschaparchitectenbureau Poelmans Reesink heeft de opdracht gekregen de schetsen uit te werken tot een ontwerp voor het dorpshart. De beslissingsbevoegdheid over de financiering van dit project ligt bij de gemeenteraad.

Stand van zaken

De firma van Kessel is druk bezig om het betonskelet van de kerk dusdanig te behandelen, dat deze er weer voor jaren tegenaan moet kunnen. Inmiddels is er ook een constructieve oplossing gevonden om de nieuwe krachtenverdeling van de restanten van de voormalige kerk goed te kunnen opvangen. De vergunningsbehandeling hiervan loopt op dit moment. De preserveerder heeft nog een aantal weken werk voor de boeg, dus de aannemer die het dorpshart mag gaan realiseren komt dadelijk in de winterperiode terecht voor wat betreft het grondwerk. Dat is niet ideaal, maar is helaas niet anders. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan deze partij in de wintermaanden veel of weinig meters maken. Als het net zo’n zachte winter wordt als afgelopen jaar, is het geen enkel probleem, maar een lange vorstperiode zou eigenlijk een jaar te vroeg komen, omdat we die wel nodig hebben om het nieuwe verdiepte voorplein van de kerk straks als ijsbaan te kunnen laten fungeren.

De inwoners die aan deze werkgroep deelnemen, zijn: Pascal van Valen, Jan Eestermans, André van den Herik, Kees Scheenaard, Ronald Helmstrijd en Piet Jongbloed.