Project informatie

Werkgroep

Het doel van deze werkgroep is het informeren over de woningen uit de Moerdijkregeling, de verkoop- en verhuurstrategie en het promoten van ‘Wonen in Moerdijk is zo gek nog niet’. Dit doen we door het inzetten van verschillende communicatiemiddelen en het organiseren van activiteiten zoals een open huizen dag.

Update over de woningmarkt en de Moerdijkregeling in 2017

Vanaf de start van de Moerdijkregeling tot nu heeft gemeente Moerdijk 77 woningen aangekocht
– 39 woningen zijn daarvan verkocht.
– 37 woningen zijn nog in eigendom van de gemeente waarvoor alternatieve vormen van huisvesting zijn of worden gezocht.

Zo worden 23 woningen commercieel voor langere tijd verhuurd. Overige alternatieve vormen zijn anti-kraak bewoning, bewoning door verkopende eigenaren en/of leegstand door geplande werkzaamheden aan de woning.

Begin 2017 hebben 14 eigenaren zich aangemeld voor de Moerdijkregeling. Hiervan hebben twee eigenaren ‘stuivertje gewisseld’. Dat betekent dat de eigenaren hun woning hebben aangeboden aan de gemeente en een andere woning uit de regeling hebben teruggekocht.

Per jaar kunnen 25 woningen worden aangekocht. Halverwege dit jaar is voor het eerst een extra mogelijkheid geboden om woningen aan te melden voor de Moerdijkregeling. Hiervoor hebben twee eigenaren zich gemeld. In 2017 zijn er dus 16 aanmeldingen voor de Moerdijkregeling.
Een mooi resultaat en goed om te zien dat inwoners juist in Moerdijk blijven!

Werknemers van haven- en industrieterrein

Graag willen we als werkgroep het wonen en werken in Moerdijk promoten bij de werknemers van de bedrijven op het haven- en industrieterrein. Op donderdag 18 januari organiseren we een bijeenkomst in de Ankerkuil voor inwoners die werken op het haven- en industrieterrein. Hiervoor volgt nog een uitnodiging per post gericht aan deze groep werknemers. Wil je jezelf alvast aanmelden of heb je vragen? Neem dan contact op met Caroline Hoendervangers via caroline.hoendervangers@moerdijk.nl.

Overige activiteiten

Samen met jeugdwerk organiseren we op vrijdag 8 december een FIFA Tournament. Jongeren zijn welkom van 19.00 tot 21.00 uur in de Ankerkuil. Zaterdag 9 december staan we op de kerstmarkt. Kom zeker gezellig even langs!
En er volgen uiteraard nog meer activiteiten dus houd onze pagina en Facebook in de gaten. Heb je tussendoor vragen? Mail dan naar havenstrategie@moerdijk.nl.

De werkgroep bestaat uit: Jeroen de Visser, Joke Hagenbeuk, Jos Schalk (inwoners Moerdijk), Caroline Hoendervangers en Niels Morsink (gemeente Moerdijk).