Speelruimteplan; gemeente Moerdijk gaat de speelplekken aanpakken

In 2019 gaat de gemeente Moerdijk de speelplekken in de bebouwde kom van Moerdijk-Dorp onder handen nemen. Dat betekent niet alleen opknappen waar nodig, maar ook dat we gaan kijken of het mogelijk is om er meer van te maken dan een speelplek voor kinderen. Ook ouders, ouderen en jongeren moeten zich er prettig kunnen voelen. Daarbij hebben we uw hulp hard nodig. Aan de hand van het Speelruimteplan 2017-2027, dat is vastgesteld door de gemeenteraad, willen we samen met u gaan kijken hoe we dat het beste kunnen gaan doen.

Daarom organiseren we op 16 mei hiervoor een speciale bijeenkomst. Om 19.30 uur bent u van harte welkom in De Ankerkuil, Steenweg 48 in Moerdijk om mee te denken. Bovendien krijgt u dan uitleg over het Speelruimteplan en alles wat daarmee te maken heeft. Wij zijn erg benieuwd naar uw ideeën. Samen met die van kinderen, ouders, jongeren en ouderen uit Moerdijk hopen we zo te kunnen komen tot fijne speelplekken voor iedereen in Moerdijk.

Graag tot ziens dus op 16 mei aanstaande!