Vervolg herinrichting Steenweg dorp Moerdijk van start

De gemeente Moerdijk is deze week gestart met de tweede fase van de herinrichting van de Steenweg in dorp Moerdijk. ‘Met deze reconstructie willen we de snelheid terugbrengen en de route minder aantrekkelijk maken voor sluipverkeer. Daarnaast draagt deze herinrichting ook bij aan de uitstraling van het dorp,’ vertelt Thomas Zwiers.

  • Vanaf maandag 23 april is de Steenweg voor al het verkeer afgesloten;
  • De werkzaamheden duren tot medio juli. De weg blijft tijdens de werkzaamheden voor al het verkeer afgesloten;
  • Doelen van de reconstructie zijn het tegengaan van sluipverkeer door het dorp en de uitstraling van het dorp verbeteren.

Sluipverkeer
Vorige zomer is fase 1 van de herinrichting afgerond. Tijdens die fase was de weg gedeeltelijk afgesloten, waardoor de sluiproute door een doseersysteem minder aantrekkelijk werd. ‘Deze proef leverde niet het gewenste resultaat’, legt Thomas Zwiers uit. ‘Samen met de werkgroep Openbare ruimte en verkeershinder zijn we in gesprek om passende maatregelen te treffen tegen het sluipverkeer. Deze herinrichting draagt zeker bij aan het verminderen van de snelheid van het doorgaande verkeer waardoor het minder aantrekkelijk wordt om deze route als sluipweg te nemen.’

Uitstraling
Vanaf maandag 23 april is de Steenweg afgesloten voor al het verkeer. Via borden wordt het verkeer omgeleid. De tweede fase betreft het stuk vanaf de spoorwegovergang tot aan de kruising met de J.W. Frisostraat. Thomas Zwiers: ‘De werkgroep heeft ook als aandachtspunt om de uitstraling van het dorp te verbeteren. Deze herinrichting draagt daar aan bij.’