Wonen in dorp Moerdijk

Het dorp Moerdijk krijgt weer nieuwe glans. De toekomst van het dorp is lang onderbelicht gebleven door discussies over de toekomst van het nabijgelegen Zeehaven- en Industrieterrein. In 2013 werd uit een enquête duidelijk dat een groot deel van de inwoners graag in het dorp woont, maar weinig vertrouwen had in de toekomst. Gemeente Moerdijk, Provincie Noord-Brabant en Havenschap Moerdijk werken nu samen met de inwoners aan herstel van vertrouwen. Wij geloven in het dorp Moerdijk, een dorp waar het prettig wonen is. Nu en in de toekomst, voor huidige en toekomstige inwoners. Daarom voeren we een pakket van maatregelen uit, waarvan de Moerdijkregeling er een is.

Vrije bouwkavels

Op het perceel aan de Steenweg in het dorp Moerdijk zijn maximaal vier kavels te koop, variërend van 390 m2 tot 1.560 m2, waarop vrijstaande woningen of twee-onder-een-kap woningen kunnen worden gebouwd. De prijzen variëren van
€ 84.942,- tot € 339.768,-, afhankelijk van de grootte van het kavel.
De nog te bouwen woningen vallen ook onder de Moerdijkregeling, waardoor de woningen bovendien een verkoopgarantie hebben van 95% van de taxatiewaarde.

Er zijn nog kavels beschikbaar. Heb je hiervoor belangstelling, neem dan contact op met András Incze van de gemeente Moerdijk. Telefoonnummer 14 0168 of mail naar info@moerdijk.nl.

Woningaanbod Moerdijkregeling

Deze regeling geeft huiseigenaren in het dorp Moerdijk zekerheid en maakt het voor huidige én toekomstige inwoners aantrekkelijk om een huis in het dorp Moerdijk te kopen. Een woning uit de Moerdijkregeling is een woning met een verkoopgarantie van 95% van de taxatiewaarde. Hiermee heb je de mogelijkheid om jouw woning altijd te kunnen verkopen, voor een gegarandeerd bedrag. Nergens anders krijg je een zekerheid als deze!

Ben je geïnteresseerd in één van deze woningen? Neem dan contact op met onze verkoopmakelaar.

Van der Giessen & Van Herk Makelaardij Ridderkerk

Ridderstraat 2
2981 HA Ridderkerk
tel. 0180 – 420707
info@vandergiessenenvanherk.nl
www.vandergiessenenvanherk.nl

VDG Van Herk logo

Starterslening

De gemeente Moerdijk heeft geld voor de Starterslening opzij gezet in een eigen fonds bij SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten). Uit dit fonds leent de gemeente geld aan inwoners die voor het eerst een woning willen kopen.

De Starterslening overbrugt het verschil tussen de totale verwervingskosten van jouw woning en het maximale bedrag dat je, op basis van jouw inkomen, bij de bank kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De hoogte van de Starterslening hangt af van jouw inkomen, jouw eigen vermogen en de voorwaarden van de gemeente.

Stimuleringslening

De gemeente Moerdijk verstrekt een goedkope lening voor verbetermaatregelen aan jouw woning op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en/of levensloopbestendigheid. Deze regeling is uniek in Nederland. Moerdijk is de eerste gemeente die dit volledige pakket aanbiedt aan haar inwoners.

De voordelen van deze regeling zijn onder andere: een beter wooncomfort, een lagere energierekening, de mogelijkheid om langer in het eigen huis te blijven wonen, veilig wonen en een mogelijke verhoging van de waarde van de woning.

Meer informatie over de Starters- en Stimuleringslening lees je op moerdijk.nl.